Scopul proiectului si rezultatele asteptate

Prima pagina > Prezentarea proiectului

Acest proiect are ca obiectiv general modernizarea societăţii româneşti prin creşterea responsabilităţii administraţiei publice.
Acest deziderat va putea fi îndeplinit  prin crearea unei baze solide de indicatori cuantificabili prin care se poate analiza eficienţa administraţiei publice locale, observând astfel impactul politicilor publice adoptate şi a măsurilor ce vizează respectivele instituţii.
Prin implementarea acestui proiect va fi îndeplinit obiectivul specific al domeniului major de intervenţie 1.2 şi anume “îmbunătăţirea capacităţii în ceea ce priveşte responsabilizarea administraţiei publice”.

Scopul proiectului este proiectarea sistemului informatic şi a bazei de date centrale cu informaţii economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale – BDAPL.

Rezultatele garantate ale acestui proiect sunt:
  • Studiu pentru dezvoltarea unei sistem informatic şi a unei baze de date la nivel naţional, în vederea colectării datelor economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale, analizei şi furnizării acestora către diferiţi utilizatori, precum şi publicarea de evidenţe, rapoarte şi statistici relevante privind performanţele administraţiei publice locale;
  • Documentaţie proiect de arhitectură de sistem şi a structurii bazei de date;
  • Documentaţie cu specificaţiile tehnice ale soluţiei informatice şi de comunicaţii cu precizarea echipamentelor necesare implementării în faza a 2-a.
  • Dezvoltarea şi punerea în funcţiune a unui portal - forum de discuţii, informaţii de interes general, informaţii specifice domeniului de activitate a beneficiarului, motor de căutare, etc.
  • Conferinţe de deschidere şi închidere şi seminarii de consultare şi informare;
  • Vizite de studii;
  • Alte studii/analize relevante implementării BDAPL;
  • Pregătirea personalului din partea Beneficiarului.

Obiectivele mai sus menţionate vor fi îndeplinite de echipa prestatorului cu sprijinul şi colaborarea echipei beneficiarului.
Protejează mediul înconjurător!
Protejează mediul înconjurător! Gândeşte-te
la mediu înainte de a printa aceste pagini!
Redu! Reciclează! Reutilizează!
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.