Scopul activitatii de consultanta si asistenta tehnica

Prima pagina > Prezentarea proiectului

Consultanţa este necesară Beneficiarului în scopul fundamentării şi elaborării soluţiei de implementare a BDAPL.
Aria geografica acoperită de proiect este România, iar componenta centrală a proiectului va fi în Bucureşti.
Proiectul se adresează în mod direct, prin rezultatele propuse, personalului din cadrul M.A.I. cu atribuţii în procesele de descentralizare (conform Legii nr.195/2006 privind cadrul descentralizării) şi  politicilor fiscale şi bugetare locale (conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale).
Astfel prin îndeplinirea scopului, proiectarea sistemului informatic şi a bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL, proiectul se adresează în mod direct  echipei de management şi de specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţia Politici Fiscale şi Bugetare Locale.

În etapa de contractare va fi implicată echipa de management şi de specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Una dintre structurile MAI care va asigura suportul pentru derularea serviciilor de consultanţă şi asistenţă tehnică şi ulterior în perioada de implementare este Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - DGCTI.

Prin organizarea conferinţei de deschidere ne vom adresa grupului ţintă format din 100 de participanţi din administraţia publică centrală (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Guvernul – Secretariatul General al Guvernului – Direcţia pentru Politici Publice, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei – 20 persoane), din administraţia publică locală, (aleşi locali: primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali, consilieri judeţeni (50 persoane) structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale specialiştilor din administraţia publică locală (6 structuri - Asociaţia Municipiilor din Romania (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România (ADECJR) Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică A.N.I.A.P.), societatea civilă/Organizaţiile neguvernamentale, mass-media.

În etapa de vizite de studii pentru documentare şi schimb de experienţă asupra unor sisteme similare aflate în exploatare în ţări membre ale U.E. se au în vedere în mod special membrii echipei de management şi de specialişti din cadrul Ministerul Administraţiei si Internelor care va fi completată cu specialişti din cadrul administraţiei publice locale (6 persoane) şi reprezentanţii prestatorului (1 până la 8 experţi cheie, în funcţie de decizia prestatorului).

În cadrul acţiunilor de seminarii de consultare cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai structurilor asociative ale acestora şi cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale specialiştilor din administraţia publică locală (Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România), Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică (A.N.I.A.P.), se are în vedere un grup de 140 persoane din cadrul instituţiilor şi structurilor menţionate, grupul echipei de management şi de specialişti formată din 12 persoane din cadrul Ministerul Administraţiei si Internelor şi reprezentanţii prestatorului (8 experţi cheie).

Desfăşurarea conferinţei de închidere se va adresa grupului ţintă format din 100 de participanţi din administraţia publică centrală (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Guvernul – Secretariatul General al Guvernului – Direcţia pentru Politici Publice, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei – 20 persoane), din administraţia publică locală, (aleşi locali: primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali, consilieri judeţeni (50 persoane) structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale specialiştilor din administraţia publică locală (6 structuri - Asociaţia Municipiilor din Romania (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România, Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică), societatea civilă/Organizaţiile neguvernamentale, şi reprezentanţilor mass-media.

Protejează mediul înconjurător!
Protejează mediul înconjurător! Gândeşte-te
la mediu înainte de a printa aceste pagini!
Redu! Reciclează! Reutilizează!
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.