Fazele proiectului

Prima pagina > Prezentarea proiectului

Faza I

Proiectul actual
- proiectarea arhitecturii sistemului informaţional;
- proiectarea structurii bazei de date;
- elaborarea specificaţiilor tehnice ale soluţiei informatice şi de comunicaţii cu precizarea echipamentelor necesare implementării în faza a II-a.

Prin această etapă, se asigură că ceea ce se va implementa va avea un impact major în creşterea eficienţei luării deciziilor, atât la nivelul administraţiei publice locale, cât şi la nivel central.

Faza a II-a

Implementarea sistemului informatic şi a bazei de date.

Faza a III-a

Programe de pregătire şi de instruire, atât a personalului care va administra şi întreţine sistemul informatic şi baza de date, cât şi a personalului de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cu atribuţii de culegere şi transmitere a datelor.

Valoarea totală a proiectului cuprinzând cele trei faze este de 37.754.000 lei.

Protejează mediul înconjurător!
Protejează mediul înconjurător! Gândeşte-te
la mediu înainte de a printa aceste pagini!
Redu! Reciclează! Reutilizează!
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.