Conferința de închidere, 14-15 aprilie 2011

Prima pagina

Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale a organizat, în perioada 14-15 aprilie 2011, la Hotel Minerva din București, Conferinţa de închidere a proiectului ”Realizarea arhitecturii sistemului informațional și a structurii bazei de date economico-financiare ale administrației publice locale – BDAPL”. Acesta este primul dintr-un set de trei proiecte al căror obiectiv final este realizarea la nivelul M.A.I. a unei baze de date cu informații economico-financiare de la nivelul unităților administrativ-teritoriale și de la instituții ale administrației centrale.

Proiectul a asigurat proiectarea arhitecturii sistemului informațional și a structurii bazei de date, precum și elaborarea specificațiilor tehnice ale soluției informatice și de comunicații. Pentru atingerea obiectivului final urmează să fie derulate alte două proiecte: unul pentru implementarea sistemului informatic și a bazei de date, precum și instruirea personalului care va administra şi întreţine sistemul la nivel central, și un altul pentru pregătirea personalului cu atribuţii de culegere şi transmitere a datelor.

Conferinţa de inchidere a primului proiect a marcat sfârşitul unei serii de evenimente destinate consultării publice cu privire la stabilirea procesului de proiectare și realizare a sistemului informatic și a bazei de date economico-financiare ale unităților administrației publice locale - BDAPL. În acest sens au fost organizate seminarii de consultare publica în toată țara, la care au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai structurilor asociative ale autorităților publice locale, precum și ai asociațiilor profesionale, și a fost dezvoltat un portal de colaborare www.bdapl.mai.gov.ro,  prin intermediul căruia cei interesați au putut comunica în permanență între ei, dar și cu echipa de management a proiectului.

”Construim acest sistem pentru a obține mult dorita transparență în utilizarea banilor publici. Datele și informațiile  intrate în sistem nu vor putea fi modificate, falsificate și nici trunchiate. Nu pot fi date care nu sunt conforme cu realitatea – vor fi date certe, oficiale, pentru utilizarea cărora se va folosi semnătura digitală. Deci va fi un sistem care va responsabiliza pe toată lumea. Unul dintre cele mai mari beneficii aduse de acest sistem va consta în posibilitatea de realizare a unor simulări care îi pot avertiza pe reprezentanții autorităților publice locale și pe cei ai autorităților publice centrale asupra consecințelor unei decizii. Vor putea ști dinainte dacă acestea sunt bune sau rele. Ne dorim ca orice fel de inițiativă politică, orice modificare în mecanismul economic să poată fi evaluate corect
”, a declarat Dan Iustin Marinescu, Manager de proiect.

”Este foarte important, de asemenea, ca toată informația colectată să fie disponibilă către cetățeni împreună cu instrumentele care să le permită acestora analiza și interpretarea datelor din sistem. Aceasta este practic transparența. Totodată, unitățile teritorial administrative vor putea să-și compare informațiile, să tragă concluzii referitoare la productivitatea lor și să poată opta pentru deciziile cele mai bune. Pentru a ajunge aici este însă nevoie de un cadru de interoperatibilitate și standardizare – vorbim de registre naționale care trebuie să fie interconectate automat, fără intervenție umană, pentru a putea avea la dispoziție datele în timp util, nu după trei luni. Este un sistem mult prea important pentru administrația publică centrală și administrația publică locală din România pentru a nu-i acorda atenția necesară”,
a declarat, la rândul său, Simon Vasilescu, Arhitect sistem.

La Conferința de închidere au fost prezenți circa 100 de participanți din administraţia publică centrală şi din administraţia publică locală, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale specialiştilor din administraţia publică locală – Asociaţia Municipiilor din Romania (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România (ADECJR), Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP) – precum și invitaţi din ţările în care s-au realizat studiile externe și schimbul de experienţă (ex.: Franţa, Marea Britanie, Austria, Olanda, Cehia). Sunt invitați, de asemenea, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass media.

 „Este un proiect bun, care a fost lansat la solicitarea Asociației Comunelor din Romania şi care sperăm că va aduce beneficii unităţilor administrativ teritoriale. Sperăm ca aceste analize să ducă la acte normative în folosul comunităților și a oamenilor”,
a declarat Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România (AcoR).

Trebuie spus că necesitatea implementării întregului proiect este motivată de asumarea de către Guvernul României a priorităţilor de creştere a capacităţii administrative, de consolidare a procesului de descentralizare fiscală şi administrativă, de deconcentrare şi descentralizare a serviciilor – arii pe care proiectul propus le sprijină.

Printre datele care vor fi colectate vor fi bugetul general consolidat al unității administrativ-teritoriale, plățile restante, gradul de realizare a veniturilor totale și gradul de autonomie decizională.

Modalitatea preferată pentru transmiterea datelor către BDAPL de către unitățile administrativ-teritoriale și celelalte instituții publice este cea în formă automată prin interconectarea directă a sistemelor informatice. Interconectarea poate fi realizată prin servicii web, dar se va asigura suport și pentru transmiterea datelor prin email către o căsuță de email de unde sistemul BDAPL preia datele precum și pentru încărcarea de fișiere standardizate în portalul web al BDAPL.

Datele colectate și indicatorii calculați prin intermediul sistemului informatic integrat BDAPL vor fi puse la dispoziție, prin portalul web, reprezentanților administrației publice centrale și locale pentru a realiza analize și simulări ce vor sta la baza deciziilor care se vor adopta pe viitor în administrația publică locală. De asemenea, aceste informații vor putea fi consultate și de către organizațiile neguvernamentale, mass-media, publicul larg, pentru informare. 

22.04.2011

conf_inchidere01.jpg
conf_inchidere02.jpg
conf_inchidere03.jpg
conf_inchidere04.jpg
conf_inchidere05.jpg
conf_inchidere06.jpg
conf_inchidere07.jpg
conf_inchidere08.jpg
conf_inchidere09.jpg
conf_inchidere10.jpg
conf_inchidere11.jpg
conf_inchidere12.jpg
conf_inchidere13.jpg
conf_inchidere14.jpg
conf_inchidere15.jpg
conf_inchidere16.jpg
conf_inchidere17.jpg
conf_inchidere18.jpg
Protejează mediul înconjurător!
Protejează mediul înconjurător! Gândeşte-te
la mediu înainte de a printa aceste pagini!
Redu! Reciclează! Reutilizează!
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.