Proiect MAI – faza întâi

Prima pagina

IT Trends

Anunţat cu câteva luni în urmă, proiectul Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a unei baze de date unitare la nivel naţional a încheiat recent prima fază, cea de proiectare a arhitecturii sistemului. Conform unui comunicat de presă emis de MAI, în prima etapă s-a asigurat proiectarea arhitecturii sistemului informațional și a structurii bazei de date, precum și elaborarea specificațiilor tehnice ale soluției informatice și de comunicații.

Pentru atingerea obiectivului final urmează alte două proiecte: unul pentru implementarea sistemului informatic și a bazei de date, precum și instruirea personalului care va administra şi întreţine sistemul la nivel central, și un altul pentru pregătirea personalului cu atribuţii de culegere şi transmitere a datelor.

„Estimăm durata celei de-a doua faze, practic cea mai importantă, să se situeze undeva între doi şi trei ani,” a declarat Daniel Marinescu, director al direcţiei pentru politici fiscale şi bugetare locale şi manager de proiect BDAPL, pentru IT Trends. “În acest moment, nu excludem nicio variantă posibilă de realizare a sistemului, asta însemnând inclusiv externalizarea unor servicii sau apelarea la conceptul de cloud computing.”

În acest sens, MAI urmărește crearea unui sistem informatic şi a unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea, raportarea, analiza şi publicarea datelor financiare, non-financiare şi statistice relevante cu privire la performanţele administraţiei publice locale. Printre datele care vor fi colectate vor fi bugetul general consolidat al unității administrativ-teritoriale, plățile restante, gradul de realizare a veniturilor totale și gradul de autonomie decizională.

Modalitatea preferată pentru transmiterea datelor către BDAPL de către unitățile administrativ-teritoriale și celelalte instituții publice este cea în formă automată prin interconectarea directă a sistemelor informatice. Interconectarea poate fi realizată prin servicii web, transmiterea datelor prin email către o căsuță de email de unde sistemul BDAPL preia datele și încărcarea de fișiere în portalul web al BDAPL. Celelalte modalități analizate au fost cea semi-automată, prin transmiterea datelor într-un format agreat (de exemplu fișiere XML, DBF, CSV, Excel), și cea manuală, atunci când datele sunt transmise pe hârtie iar un operator BDAPL le introduce în sistem.

Datele colectate prin intermediul sistemului informatic integrat BDAPL vor fi folosite în luarea deciziilor prin realizarea de analize, statistici și simulări privind performanţele administraţiei publice din România. Baza de date va fi disponibilă pe site-ul MAI împreună cu indicatorii realizați. În acest fel, reprezentanții administrației publice centrale și locale vor putea consulta baza de date, iar persoanele interesate vor putea folosi aceste informații pentru a realiza analize și simulări ce vor sta la baza deciziilor care se vor adopta pe viitor în administrația publică locală.

18.04.2011

Protejează mediul înconjurător!
Protejează mediul înconjurător! Gândeşte-te
la mediu înainte de a printa aceste pagini!
Redu! Reciclează! Reutilizează!
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.