14-15.04.2011, Conferinţa de închidere

Prima pagina

Conferinţa de închidere a primului proiect, care marchează sfârşitul seriei de evenimente destinate consultării publice cu privire la procesul de proiectare a sistemului informatic și a bazei de date economico-financiare ale unităților administrației publice locale – BDAPL, are loc în perioada 14-15 aprilie 2011, în sala de conferințe Himalaya a  Hotelului Minerva din București.


Ministerul Administraţiei şi Internelor,
prin Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale, anunţă închiderea proiectului „Realizarea arhitecturii Sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL” – SMIS 2984.

Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 3.743.000 lei, din care:

 •   3.181.550,0 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 •   561.450,0 lei – valoare eligibila nerambursabilă din bugetul național;
 •     74.860,00 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

 Obiectivul general al proiectuluii este realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL.

Acesta este primul dintr-un set de trei proiecte al căror obiectiv final este crearea unei baze solide de indicatori cuantificabili prin care se poate analiza eficienţa administraţiei publice locale, observând astfel impactul politicilor publice adoptate şi a măsurilor ce vizează respectivele instituţii.

Scopul proiectului
este proiectarea sistemului informatic şi a bazei de date economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale – BDAPL.

Grupul ţintă
al proiectului este reprezentat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, personalul Direcţiei pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale, administraţia publică centrală şi de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai structurilor asociative ale acestora, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale specialiştilor din administraţia publică locală (Asociaţia Managerilor Financiari din Administraţia Publică Locală (A.M.F.A.P.L. fostă A.D.C.J.R.), Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică (A.N.I.A.P.), Corpul Directorilor Economici din cadrul Asociaţiei Municipiilor din România.

Principalele activităţi ale proiectului au fost:
1.Contractarea serviciilor de suport tehnic pentru derularea serviciilor de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru derularea proiectului;
2.Contractarea serviciilor de audit extern; 
3. Conferinţa de deschidere a proiectului;
4. Vizite de studii; 
5. Seminarii de consultare cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai structurilor asociative ale acestora şi cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale specialiştilor din administraţia publică locală (Asociaţia Managerilor Financiari din Administraţia Publică Locală (A.M.F.A.P.L. fostă A.D.C.J.R.), Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică (A.N.I.A.P.), Corpul Directorilor Economici  din A.M.R.);
6. Prezentarea ideii de proiect pe site-ul M.A.I. şi actualizarea informaţiilor pe parcursul derulării acestuia;
7. Realizarea studiului pentru dezvoltarea unui sistem informatic şi a unei baze de date la nivel naţional, în vederea colectării datelor economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale;
8. Proiectarea arhitecturii sistemului şi a structurii bazei de date;
9. Elaborarea specificaţiilor tehnice pentru sistemul informatic şi pentru baza de date la nivel naţional;
10. Dezvoltarea unui portal  - forum de discuţii;
11. Consultări on-line cu angajaţii din administraţia publică locală;
12. Conferinţa de închidere a proiectului;
13. Auditul extern al proiectului.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 8 luni din totalul de 22 luni aprobate de către AM PODCA. Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti, România

Prin implementarea proiectului au fost obţinute următoarele rezultate:

 • Un studiu pentru dezvoltarea unui sistem informatic şi a unei baze de date la nivel naţional, în vederea colectării datelor economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale, analizei şi furnizării acestora către diferiţi utilizatori, precum şi publicarea de rapoarte relevante privind performanţele administraţiei publice locale.;
 • Un proiect de arhitectură de sistem şi a structurii bazei de date;
 • Specificaţiile tehnice ale soluţiei informatice şi de comunicaţii cu precizarea echipamentelor necesare implementării în faza a 2-a;
 • Un portal  - forum de discuţii.

   Persoana de contact: MUHA MAGDALENA
  Funcţie: EXPERT PRINCIPAL
  Adresă: Piaţa Revoluţiei, Nr.1A, Localitatea Bucureşti, Sect. 1,
  Cod postal 030669, nr. tel. 21 303.70.80 int.11.855

12.04.2011

Protejează mediul înconjurător!
Protejează mediul înconjurător! Gândeşte-te
la mediu înainte de a printa aceste pagini!
Redu! Reciclează! Reutilizează!
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.