3-4.03.2011, Seminar de consultare, Timişoara

Prima pagina

Definirea indicatorilor economico-financiari, de analiză a eficienței activității unităților administrativ-teritoriale, și a surselor de obținere a acestora, precum și identificarea și stabilirea modului de utilizare a exemplelor și modelelor de bună practică din alte sisteme europene au fost principalele subiecte ale discuțiilor purtate în cadrul ultimului seminar de consultare  din cadrul proiectului ”Realizarea arhitecturii sistemului informațional și a structurii bazei de date economico-financiare ale administrației publice locale – BDAPL”.

Seminarul a avut loc în perioada 3-4 martie 2011, la Timișoara, fiind cel de-al șaptelea seminar de consultare, după cele desfășurate în perioada noiembrie 2010 – martie 2011, la Constanța, Iași, Brașov (2 seminarii) și București (2 seminarii).

La Timișoara, au fost prezenți peste 35 de invitați, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai structurilor asociative ale acestora, împreună cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale ale specialiștilor din administrația publică locală, precum Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România, dar și membrii ai Asociației Naționale a Informaticienilor din Administrația Publică (A.N.I.A.P) din județele Bihor, Brașov, Constanța,  Dâmbovița, Satu Mare,  Sibiu, Teleorman și Timiş.

Practic, au fost prezente 30 persoane din Grupul țintă, 6 din partea Beneficiarului și  7 din partea Furnizorului şi un invitat din Franţa.

Modelele europene trebuie adaptate realităților interne

Evenimentul a debutat cu o prezentare a proiectului, a scopului și obiectivelor acestuia. Astfel cei prezenți au putut afla că proiectul a apărut din necesitatea realizării unei baze de date naționale, cu informații economico-financiare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale, obiectivul principal al acestui demers fiind acela de a se putea oferi informații centralizate privind administrația publică locală, relevante, transparente și disponibile tuturor actorilor (printre care se numără și simpli cetățeni, ONG, mass-media, administraţia centrală).

Pentru a completa imaginea asupra modului în care poate funcționa un astfel de sistem informatic pentru administrația publică, a fost prezentată organizarea sistemelor administrative din Franța, Marea Britanie, Austria, Olanda și Cehia, precum și modul în care au fost percepute acestea de către echipa de proiect, care a participat la vizitele de studiu din cele cinci țări.

Cadrele legislative în aceste țări sunt stabile și coerente, iar strategiile de politici fiscale și bugetare sunt mai bine adaptate la viața publică locală. Un alt aspect foarte important legat de obiectivele proiectului BDAPL este că, în aceste țări, modificarea politicilor guvernamentale se face numai în urma simulării impactului asupra societății (economiei, populației).

Participanții au putut afla astfel că în Marea Britanie este impresionantă importanța acordată modelării microsimulate în evaluarea politicilor guvernamentale, sistemul din Franța este cel mai asemanător cu cel din țara noastră, Austria are cel mai înalt nivel de informatizare dintre țările din Uniunea Europeană, în Olanda se pune foarte mare preț pe consultările dintre autoritățile publice și structurile asociative, fiecare proiect de lege suferind un  intens dialog cu aceste structuri, dar și cu structurile cetățenești, iar Cehia – deși este mai avansată decât România în ceea ce privește guvernarea electronică, are totuși câte ceva de învățat de la partea română, mai ales în privința sistemelor informatice integrate de la nivelul Ministerului de Finanțe sau chiar din structura proiectului BDAPL.

Fiecare țară trebuie totuși să își găsească soluția cea mai potrivită, în funcție de sistemele interne existente deja, dar și de experiențele fericite sau mai puțin reușite ale vecinilor săi. Centralizarea datelor se poate face ușor, însă nu trebuie să se piardă din vedere faptul că nu baza de date este cea mai importantă ci datele de bază prinse în sistem. Cu alte cuvinte, dacă informațiile din baza de date sunt neimportante, atunci și exploatarea lor va fi mediocră”, a arătat Michel Cotten, expert al Direcției Generale a Administrației Publice Locale din Franța, care a fost invitat la seminarul de la Timișoara în calitatea sa de specialist ce a lucrat 20 de ani în Ministerul de Finanțe și alți 20 de ani în Ministerul de Interne din Franța.

Dezbaterea setului de indicatori

În partea a doua a seminarului s-a analizat definirea indicatorilor economico-financiari relevanți, de analiză a eficienței activității unităților administrativ-teritoriale, s-au făcut propuneri pentru identificarea surselor de obținere a acestora și s-a verificat modul de calcul a acestor indicatori. Astfel, participanții au fost invitați să-și exprime opinia asupra utilității acestor indicatori, să facă propuneri pentru noi indicatori relevanți, să detalieze formulele de calcul ale acestor indicatori pentru a determina datele de intrare folosite sau chiar să corecteze aceste formule de calcul dacă este necesar.

Din discuțiile purtate cu participanții de la seminar a rezultat că acești indicatori, care trebuie corelați cu indicatori non financiari, aflați în aria de competență a diverselor structuri din cadrul unităților administrativ teritoriale, pot fi preluați fie de la nivelul local, care îi generează, fie de la nivelul central, în forma brută sau prelucrată (ex. Institutul Național de Statistică, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății etc.).

De asemenea, au fost făcute noi propuneri de utilizare a acestor indicatori. ”Este foarte important cum se vor interpreta aceste date. Eu aș vrea să știu care sunt valorile care să-mi indice faptul că sunt competent, că sunt un bun manager. De exemplu, mi-ar fi de folos să știu, ca și în cazul buletinelor de analize medicale, care este intervalul în care trebuie să mă încadrez și care este nivelul sub care trebuie să mă duc să mă tratez”, a declarat Mircea Marian Mihuț, Director Executiv – Buget Finanțe, Consiliul Județean Timiș.

De aceeași părere a fost și invitatul din Franța, Michel Cotten: ”Nu-i suficient să colectezi aceste date, trebuie să fii capabil să le interpretezi corect. Dar, pentru a le putea interpreta corect, datele colectate trebuie să fie fiabile, astfel încât utilizatorii să aibă încredere în corectitudinea acestora. Securitatea sistemului nu este o problemă, ci regularitatea și calitatea datelor cuprinse în sistem trebuie să ne preocupe în principal”.

Având în vedere aceste propuneri și considerații, participanții la seminar au fost informați că setul actual de indicatori identificați ( ce cuprinde un număr de 31 de indicatori ai veniturilor, 38 de indicatori ai cheltuielilor, 9 indicatori ai capacității de investire, 7 indicatori ai capacității managementului financiar, 10 indicatori cu privire la plațile restante și 4 indicatori de performanță/ ai rezultatelor) este publicat și pe portalul http://www.bdapl.mai.gov.ro/,  și au fost invitați, în cazul în care au mai identificat în cadrul activității lor alți indicatori sau necesitatea utilizării unor indicatori suplimentari, să îi posteze pe portalul intern, secțiunea forum de discuții.

Portalul de colaborare, suport pentru comunicare în viitor

Cu această ocazie, a fost făcută și o prezentare a portalului de colaborare și suport în proiect și modul de utilizare al acestuia, iar participanții au primit formulare de înregistrare pentru obținerea conturilor de acces în portalul intern. Tot aici, pe lângă analiza setului de indicatori, cei interesați își pot exprima opinia privind varianta optimă privind arhitectura sistemului, dintre cele trei variante care au rezultat în urma consultărilor realizate până acum la nivel național.

Prima variantă are în vedere preluarea datelor în principal de la cât mai multe instituții guvernamentale, de la UAT-uri urmând să se preia doar datele administrate de către acestea. Cea de-a doua variantă prevede că toate datele se iau exclusiv de la UAT-uri, iar cea de-a treia variantă este concepută ca o combinație a primelor două: datele se vor lua inițial în principal de la UAT-uri; pe măsură ce se reușește interconectarea cu alte sisteme informatice pentru o preluare automată de date și nivelul de calitate a datelor este suficient de ridicat se va avea în vedere considerarea acestor surse ca fiind surse exclusive, de referință.

Opinia reprezentanților autorităților publice privind varianta optimă de sistem poate fi comunicată prin intermediul chestionarului de alegere a variantei de sistem publicat pe portalul intern. În vederea realizării unei imagini complete a situației actuale, echipa de proiect își propune colectarea unui volum mare de informații de la grupul țintă. De aceea, atât participanții la aceste seminarii, cât și colegii lor, ne pot susține în continuare în acest demers prin completarea acestui chestionar. Feedback-ul lor este vital pentru atingerea obiectivelor acestui proiect”, a arătat Cornel Vlad, consultant Business TeamNet.

11.03.2011

timisoara01.jpg
timisoara02.jpg
timisoara03.jpg
timisoara04.jpg
timisoara05.jpg
timisoara06.jpg
timisoara07.jpg
timisoara08.jpg
timisoara09.jpg
timisoara10.jpg
timisoara11.jpg
timisoara14.jpg
timisoara15.jpg
timisoara16.jpg
timisoara17.jpg
timisoara18.jpg
timisoara19.jpg
timisoara20.jpg
timisoara21.jpg
timisoara22.jpg
timisoara23.jpg
timisoara24.jpg
timisoara27.jpg
timisoara28.jpg
timisoara29.jpg
timisoara30.jpg
timisoara31.jpg
timisoara32.jpg
timisoara33.jpg
timisoara34.jpg
timisoara35.jpg
timisoara36.jpg
Protejează mediul înconjurător!
Protejează mediul înconjurător! Gândeşte-te
la mediu înainte de a printa aceste pagini!
Redu! Reciclează! Reutilizează!
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.