20-26.02.2011, Vizită de studiu, Cehia

Prima pagina

Una dintre cele cinci ţări selectate pentru desfăşurarea vizitelor de studiu internaționale, realizate cadrul proiectului “Realizare a arhitecturii sistemului informaţional şi  a structurii bazei de date economico - financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL”,  a fost Cehia.

Această țară a fost inclusă în cadrul acestor vizite efectuate de echipa de proiect deoarece este un stat din partea de est a Europei, care a aderat la Uniunea Europeană înaintea României și astfel delegația română a putut analiza evoluţia post-aderare a acestei ţări, precum şi soluţiile care au fost adoptate de guvernul ceh în domeniul de interes al proiectului BDAPL.

Au fost vizitate, în acest sens, în perioada 20 – 26.02.2011, instituţiile care au realizat sisteme informatice similare sistemului BDAPL.  În program au fost incluse ședințe de lucru care s-au desfășurat la MPECO (Centrul Naţional de Consiliere al Municipalităţilor), în cadrul Ministerului de Interne și al Ministerului de Finanțe, la municipalitatea Kladno – cel mai mare oraș din Bohemia Centrală (și care face parte din aria metropolitană a orașului Praga, capitala Cehiei). De asemenea, delegația română a fost invitată la sediul unor companii și organizații care au implementat sisteme informatice, precum A2 – companie ale cărei proiecte se adresează oraşelor și vizează arhitectura informatică şi economică a organizațiilor,  IBM, Oracle, FALA (Centrul de Instruire pentru Administrația Publică din Cehia) sau TIMUR – o organizație care se ocupă de colectarea la nivel național a indicatorilor ce privesc dezvoltarea sustenabilă, ecologia, amprenta de carbon, raportarea de mediu.

Cifre și date despre Cehia

În prezent, în Cehia populaţia este formată 10,5 milioane de locuitori, există 14 regiuni, 205 orașe şi 6.250 de comune, iar între regiune şi comună există încă un nivel numit Raion. 

Pentru Praga a fost adoptată o lege specială, deoarece este simultan și comună și regiune.

Cele trei puteri ale statului sunt: puterea legislativă - care este reprezentată de Parlament prin Camera Deputaților și Senat; puterea executivă - care este reprezentată de administrația centrală și administrația publică și puterea judecătorească.

Administraţia publică se împarte în două categorii: administraţia de stat şi administraţia autonomă. Din cadrul administrației autonome fac parte: administrația profesională - camera avocaților, camera notarilor, etc., precum și administraţia teritorială formată din regiuni şi comune – care are legătură cu administrația centrală şi teritorială a statului pentru că îndeplineşte şi anumite competenţe ale statului.

Trebuie spus că în Cehia, autonomia administrativă are rădăcini istorice, din perioada imperiului habsburgic, pornind de la Legea imperială referitoare la comune din anul 1862, potrivit căreia comunele aveau dreptul la autodeterminare, şi continuând cu perioada interbelică.

Și în zilele noastre, reglementarea în domeniul administrației autonome este una simplă și clară: nu există subordonare față de stat, decât doar ce este reglementat prin lege.

Multe din comunele de rang I (acele comune care au doar competențele de bază, de exemplu organizarea alegerilor), nu au personal plătit, iar în acest caz primarul este cel care gestionează activitățile sau angajează un contabil care să se ocupe de buget, înregistrarea cheltuielilor sau încheierea de contracte.

Referitor la repartizarea sumelor de la bugetul de stat către local, Statul trimite o parte din buget la regiuni și la comune, dar aceste sume nu sunt cu destinație specială pentru activitățile delegate, lăsându-se la latitudinea regiunilor și a comunelor gestionarea acestora.

Guvernarea electronică, una dintre principalele măsuri anticriză

Delegația română a constatat, pe parcursul celor cinci zile de întâlniri stabilite pe agenda vizitei de studiu, că direcția pe care se află Cehia în domeniul informatizării în administrația publică este una foarte bună, iar rezultatele obținute până în prezent în acest sens arată un avans față de cele obținute de România. Acest lucru se datorează existenței unei strategii guvernamentale coerente în domeniul guvernării electronice, concretizată prin elaborarea unui cadru legislativ aferent ce permite punerea în practică a acestei strategii. Totodată, eforturile conjugate ale mediului politic și ale mediului de afaceri din Cehia au permis elaborarea direcțiilor de dezvoltare informatică în domeniul administrației publice, adoptarea proiectelor de lege propuse și inițierea și implementarea unor proiecte ample în domeniul eGovernment.

Guvernarea electronică este, practic, una din măsurile anticriză adoptate de acest stat, pentru că are ca prim beneficiu scăderea costurilor în administrația publică.

Elaborarea tuturor normativelor legate de guvernarea electronică sunt în responsabilitatea Ministerului de Interne, instituție care a coordonat introducerea semnăturii electronice în Cehia și elaborarea normativelor legate de guvernare electronică și care controlează, în același timp, și legalitatea activităţilor administrației locale.

Implementarea guvernării electronice a început în anul 2000 și punctul de cotitură a fost anul 2006 când guvernul ceh a făcut din guvernarea electronică o prioritate națională.

Progresele Cehiei în domeniul guvernării electronice sunt deci semnificative, existând câteva proiecte concrete implementate sau în curs de implementare, care fac parte din arhitectura eGovernment (EGON):

 • Registrele principale (de bază)
 • CzechPoint - Punctul unic de contact
 • ISED – sistemul informatic pentru furnizarea electronică a datelor – ”cutiile de date”
 • Sistemele Ministerului de Finanțe între care se remarcă portalul de taxe și impozite
 • eID - Cardul electronic de identitate
 • Sistemele pentru eliberarea pașapoartelor și vizelor simple și biometrice.

Implementarea a fost gândită într-o serie de patru proiecte simbolizate prin părțile corpului omenesc:

 • Inima  - Legea guvernării electronice
 • Creierul – Registrele principale
 • Sistemul circulator – Infrastructura de comunicare
 • Degetele – Punctele de contact (Punctele cehe – birouri unice)

Principiile de bază ale legii guvernării electronice din Cehia sunt:

 • Documentele pe hârtie și cele electronice se folosesc în mod egal
 • Se minimizează birocrația pentru cetățeni
 • Se recurge pe cât posibil la furnizarea documentelor pe cale electronică
 • Se autorizează conversia documentelor (din format electronic pe hârtie și invers)

Structurile asociative, implicate în elaborarea legislației specifice domeniului IT

Pentru a se ajunge aici, a existat și se manifestă în continuare o implicare remarcabilă a Uniunii Orașelor și Comunelor din Cehia și a tuturor structurilor asociative în domeniul elaborării legislației specifice domeniului IT ce vizează administrația publică precum și în implementarea programelor de guvernare electronică la nivel local.

Totodată, tehnologiile și arhitectura utilizate în cadrul principalelor proiecte de guvernare electronică sunt de conforme cu ultimele standarde în domeniu și cu direcțiile de dezvoltare tehnologică în domeniul IT&C ale Comisiei Europene.

Astfel, există o lege care prevede ca fiecare comună trebuie sa aibă website cu un minim de informații: număr de locuitori, informaţii despre primar, etc., și sunt numai 10 comune pentru care nu au asigurată conectarea la Internet. Identificarea la nivelul comunelor a proceselor care se pot desfășura prin intermediul serviciilor electronice reprezintă o prioritate și o preocupare permanentă a tuturor structurilor asociative din Cehia. De acest lucru se preocupă și MPECO (Centrul Naţional de Consiliere a Municipalităţilor), una dintre principalele organizații ce au fost incluse în agenda acestei vizite de studiu și al cărei interes deosebit este buna guvernare pe plan local.


În Cehia există trei asociații similare cu structurile asociative din România: Asociația comunelor,  Asociația orașelor, Asociația regiunilor. Cele trei asociații sunt atât partenere cât şi concurente.

MEPCO reprezintă Centrul Internațional pentru Consultarea Municipalităților şi îi are ca acţionari pe VNG International – care deţine un procent 97,5% din acţiuni și una dintre cele trei structuri asociative de mai sus - Asociația Orașelor, care  deţine un procent de 2,5% din acţiuni.

Pentru MEPCO elementul cel mai important în administrația publică este Cetățeanul. Se urmărește apoi finanțarea,  urmată de tehnologie prin implicarea specialiștilor în domeniul IT. Urmează utilizarea experienței funcționarilor publici, încercându-se creșterea prestigiului administrației publice prin intermediul lor, astfel încât să existe o abordare prietenească a sistemului față de cetățean. Se dorește eliminarea tradiționalei imagini a sistemului administrativ, aceea de „monstru birocratic”.

Principalele sisteme care stau la baza arhitecturii informatice cehe

Iată pe scurt, așa după cum am precizat mai sus, câteva cuvinte despre fiecare sistem:

ISED - sistemul informatic pentru furnizarea electronică a datelor este unul similar serviciului de e-mail clasic prin interfață web. Numit și ”Cutiile de date”, acest sistem este practic un serviciu web cu semnătură electronică, al cărui conţinut este garantat de către stat. Sistemul este dedicat organelor administrației publice, tuturor agenților economici și societăţilor comerciale, precum și persoanelor fizice, în ideea eficientizării activității în administrația publică și obținerii unor economii importante prin eliminarea costurilor legate de utilizarea suportului hârtie și de transmiterea prin poștă.Acest sistem este securizat prin tehnologia PKI (Public Key Infrastructure), permițând pe lângă autentificarea prin nume de utilizator și parolă și autentificarea pe bază de certificat digital precum și semnarea electronică a documentelor cu semnătură simplă sau calificată. Semnătura electronică este folosită în Cehia de șase ani, iar legea obligă ca semnătura digitală să fie utilizată de toata lumea.În prezent, dacă primarul primeşte un mesaj în cutia de date, el este obligat să răspundă la acel mesaj.Se poate vedea în orice moment care este stadiul expedierii documentului. Documentul se consideră citit când se accesează cutia. Chiar dacă nu se accesează cutia, mesajul se consideră primit și citit la 10 zile după expediere. Această măsură este luată pentru ca oamenii să nu încerce să ocolească procedurile.

Sistemul Informatic al Registrelor de Bază este sistemul la care se leagă toate registrele electronice de evidență, fiind administrat de Ministerul de Interne. Scopul principal al acestui sistem este asigurarea unei baze de date unice, centrale, fiabile consistente și actualizate. În acest mod, cetățeanul nu va mai fi obligat să prezinte aceleași acte la mai multe autorități. Sistemul are în vedere patru registre de bază: Registrul Locuitorilor (ROB) gestionat de Ministerul de Interne, Registrul Agenților Economici  (ROS) gestionat de Institutul de Statistică, Registrul de identificare teritorială, adrese și proprietăți imobiliare – (RUIAN) gestionat de Oficiul de Cadastru și Registrul drepturilor şi îndatoririlor (RPP) gestionat de Ministerul de Interne.

Infrastructura de comunicație este comună cu toate sistemele Ministerului de Interne, fiind practic un sistem închis, securizat ce asigură protecția confidențialității datelor şi restricționarea strictă a accesului. Se folosește doar semnătura digitală calificată.

Legea registrelor de bază a apărut în 2009 - 111/2009 și va intra în vigoare la 1 iulie 2012.

Sistemul Czech Point (puncte de contact) este punctul de contact între sistemele registrelor naţionale şi cetăţean. Punctele de contact s-au înființat la oficiile poștale și primării şi acoperă zonele de cadastru, cazier, registrul comercial, registrul micilor întreprinzători, registrul furnizorilor autorizați şi registrul de insolvenţă. Aceste puncte de contact sunt deschise şi în străinătate la nivelul consulatelor (există unul și în România). Sistemul are şi o componentă ce este destinată autorităţilor statului şi nu este publică, numită Czech Point @OFFICE. Această componentă acoperă zonele de conversie de documente pentru stat, agenda dosarelor judiciare, modificări ale registrelor de evidenta a populației.

e-ID – cardul electronic de identificare - asigură acces la registrele principale și permite reducerea datelor personale ce trebuie vehiculate, comunicate și stocate. Conține un cod de bare 2D ca extensie opțională și un cip în care este inclusă și semnătura digitală simplă sau calificată de la una din autoritățile de certificare private autorizate din Cehia.

Este proiectat în format ID-1 la fel ca permisul de conducere și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2012. eID va fi disponibil în viitorul apropiat și pentru cetățenii sub 15 ani (la cerere).

Trebuie menționat aici și Portalul public EGON PVS, care oferă toate informațiile publice pentru majoritatea situațiilor posibile de interacțiune între cetățean și stat, ajungându-se până la detalii de tipul: la ce funcționar din ce cameră de la ce oficiu și în ce interval orar se poate prezenta cetățeanul. Baza de date cuprinde date raionale, regionale dar și locale și este permanent actualizată. Portalul este administrat de Ministerului de Interne și oferă informații contextuale referitoare la modificările de ultimă oră și legislația relevantă pentru fiecare din situațiile acoperite. Include și un sistem de redactare pentru actualizarea informațiilor. Portalul poate fi accesat la adresa: http://portal.gov.cs. Este destinat cetățenilor cehi, dar are și o secțiune în limba engleză destinată cetățenilor străini.

De asemenea, cu ocazia ședinței de lucru de la Ministerul de Finanțe, delegația română a aflat că în Cehia taxele şi impozitele se colectează de către această instituție și de alte opt administraţii independente.

De aceea, în acest moment există mai multe sisteme  informatice implementate în cadrul trezoreriei, dar se doreşte integrarea acestor sisteme în cadrul unui singur sistem integrat care va asigura vizualizarea stării actuale a tuturor angajamentelor, stării actuale a tuturor reclamaţiilor, stării actuale în conturile tuturor organizaţiilor administrate de stat, listei actuale a serviciilor disponibile, lichidităţilor şi informaţiilor precise despre gospodărirea sectorului public.

Există însă și Sistemul de taxare automată – ADIS, care este gestionat de Ministerul de Finanțe și este implementat în contextul EGON. Acest sistem asigură descentralizarea totală a procesului de plată a taxelor – se pot plăti toate taxele la oficiul local și elimină depunerea declarațiilor fiscale și financiare la ghișeu. Este un sistem strategic pe agenda guvernului care sprijină comunicarea cu cetățeanul și care este proiectat să se integreze cu sistemele UE: VIES și OECD.

Procesul de implementare nu este finalizat, se fac eforturi pentru eliminarea fluxurilor pe hârtie, legea arhivării electronice nefiind încă votată. Sistemul este în continuă modificare, trebuie adăugate noi conexiuni cu diferite instituții guvernamentale și europene. În prezent există o legătură cu băncile pentru urmărirea tranzacțiilor financiare în vederea prevenirii spălării banilor.

Este un sistem complex ce acoperă domenii multiple din zona contabilă și fiscală: contabilitatea veniturilor statului, administrarea generală a taxelor, declarațiile fiscale, registrele de contribuabili, inspecții fiscale, fluxurile de documente fiscale, legături cu alte sisteme inclusiv registrele principale, legături cu instituțiile internaționale.

Utilizează rețeaua  dedicată de comunicație FINet ADIS WAN network între entitățile implicate: Administrațiile Financiare (122), Direcții regionale de taxe (8), Ministerul de Finanțe, Direcția Generală de Taxe și Impozite, Oficiile de Cadastru.

Proiect similar BDAPL

Cu ocazia unei alte ședințe de lucru, ce s-a desfășurat la FALA (Centrul de Instruire pentru Administrația Publică din Cehia), a fost prezentat și Sistemul de benchmarking pentru administrațiile locale – un sistem informatic care realizează colectarea, procesarea și analizarea datelor referitoare la procesele specifice administrațiilor locale, similar proiectului BDAPL.

Acesta este realizat de Inițiativa Benchmarking 2005 care este o organizație non–profit aparținând de centrul de formare a personalului din administrația publică din Cehia și în prezent se colectează circa 400 de date de intrare din 60 de domenii comparate și se calculează cca 650 de indicatori .

Benchmarkingul este o tehnică de îmbunătățire continuă a proceselor unei organizații care se bazează pe compararea cu alte organizații cu scopul de a se găsi procedeele cele mai bune pentru atingerea obiectivelor. Compararea între organizații și servicii se realizează pe analiza intrărilor, ieșirilor, proceselor, verificându-se permanent calitatea datelor. Se măsoară mai întâi performanța fiecărui UAT și apoi se compară cu performanța altor UAT-uri sau cu performanța proprie în diferite moment de timp urmărindu-se evoluția performanței în timp. Scopul final al procesului de benchmarking este implementarea unor modificări în activitățile analizate, nu doar colectarea datelor – utilizarea concluziilor trase, scop pe care îl are și proiectul BDAPL.

Spre exemplu, între anii 2000-2001, șase orașe statutare s-au asociat și au decis să se compare în activitatea de gestionare a deșeurilor. Proiectul a fost de succes. S-a identificat partea mai slabă și anume că nu se măsoară suficient rezultatele și că nu există sprijin din partea managementului pentru acest lucru.

Astfel, orașul A își colecta taxa pentru gunoi în proporție de 66% iar după benchmarking a găsit soluții pentru mărirea gradului de colectare. Ca urmare, în anul următor,  a ajuns la un grad de colectare de 92%, obținând un plus de circa 20.000 Euro.

În prezent, activitatea este desfășurată în mod voluntar și contra cost de către 70 de orașe afiliate (din totalul de 205 orașe).

Și Cehia poate învăța din experiența și realizările românești

În final, echipele române și cehe au realizat un bilanț al vizitei de studiu la sediul misiunii diplomatice române din Cehia, unde au fost primiți de Dna. Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar Daniela Gîtman și de Gabriel Mareș, Secretar I.

Cu prilejul acestei întrevederi, după ce a a prezentat succint Dnei Ambasador scopul și rezultatele vizitei de studiu în Cehia precum și obiectivele principale și stadiul proiectului BDAPL, delegația română a menționat, la cererea reprezentanților MEPCO, că Cehia poate învăța totuși câte ceva din experiența și realizările românești. Astfel, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală este înființată în România de 9 ani, în timp ce în Cehia o structură similară, Direcția Financiară Generală a fost creată abia în acest an, iar Declarația unică electronică este deja în funcțiune de la 1 ianuarie 2011 și la jumătatea acestui an va fi disponibil și un portal pentru plata electronică a tuturor taxelor și impozitelor.

De asemenea, Proiectul BDAPL aflat în derulare este o inițiativă a administrației centrale și are un scop asemănător proiectului de benchmarking realizat de FALA în Cehia care este însă o acțiune în care sunt implicate doar o parte din administrațiile locale cehe. Un proiect similar celui românesc în Cehia ar fi foarte util administrației publice centrale și locale din Cehia.

Astfel că, vizita de studiu desfășurată în Cehia a fost evaluată în unanimitate ca fiind foarte fructuoasă, deoarece atât la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, cât şi în zona de activitate a structurilor asociative reprezentate în această vizită de studiu, au fost identificate o serie de domenii în care schimbul de experienţă poate prezenta avantaje considerabile pentru partea română şi cea cehă.

04.03.2011

cehia01.JPG
cehia02.JPG
cehia03.JPG
cehia04.JPG
cehia05.JPG
cehia06.JPG
cehia07.JPG
cehia08.JPG
cehia09.JPG
cehia10.JPG
cehia11.JPG
cehia12.JPG
cehia13.JPG
cehia14.JPG
cehia15.JPG
cehia16.JPG
cehia17.JPG
cehia18.JPG
cehia19.JPG
cehia20.JPG
cehia21.JPG
cehia22.JPG
Protejează mediul înconjurător!
Protejează mediul înconjurător! Gândeşte-te
la mediu înainte de a printa aceste pagini!
Redu! Reciclează! Reutilizează!
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.